edrauda.lt Naujienos

Klausiate - atsakome: kas yra laidavimo draudimas?

Tai vienas iš daugumos sprendimų, kuriuos pritaikėme verslui. Laidavimas padeda užtikrinti, kad tarp dviejų juridinių vienetų sutarti įsipareigojimai būtų įvykdyti taip, kaip aprašyta dokumentuose. Jei įvyktų taip, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių jie nebūtų atiltikti arba būtų atlikti netinkamai, draudikas įsipareigoja užsakovui atlyginti tiesioginius nuostolius. Kaip tai atrodo praktikoje?

 

Vienas variantų - pasiūlymo laidavimas, kuris pasitarnauja kai skelbiamas prekių ar paslaugų pirkimo konkursas. Įsivaizduokime situaciją, kad rangovas atsiima savo pasiūlymą arba galbūt net atsisako sudaryti sutartį. Kitas galimas įvykis - rangovas nesutinka su savo pasiūlymo kainos koregavimu, nors to ir reikalauja konkurso sąlygos. Dėl tokių nesusipratimų užsakovas gali patirti didelių nuostolių. 

 

Kita nauda - išankstinio apmokėjimo laidavimas. Ji aktuali tada, kai projektui vykdyti skirtas avansas panaudojamas ne pagal projekto paskirtį.

 

Verta paminėti ir atlikimo laidavimą, kuris garantuoja, kad užsakovui bus padengti nuostoliai, jei tiekėjas neįvykdo sutartyje numatytų pareigų. Tai gali būti tiek netinkamai tiekiamos prekės, tiek paslaugos. Taip pat į šį apibrėžimą įeina ir terminų nesilaikymas, atsisakymas ištaisyti dėl tiekėjo kaltės atsiradusius defektus.

 

Paskutinysis, ketvirtas punktas, ne mažiau svarbus nei ankstesnieji - garantinio laikotarpio laidavimas. Garantinis laikotarpis dar nepasibaigęs, tačiau rangovas atsisako ištaisyti dėl jo kaltės atsiradusius defektus? Draudimo bendrovė išspręs ir šį nesusipratimą. 

 

Su vienu iš mūsų sprendimų verslui supažindinome, daugiau apie jį sužinokite čia: https://www.edrauda.lt/draudimas/landingPageSme/

 

Primename, kad nesvarbu, kokio dydžio verslo vienetas bebūtų, visada pravartu pasirūpinti apsauga nuo galimų rizikų, kurios galiausiai gali lemti nepageidaujamus nuostolius. Be jau minėto laidavimo, galime pasiūlyti krovinių, civilinės atsakomybės, transporto, darbuotojų bei turto draudimus.