edrauda.lt Apie Edrauda, UADBB

Ši informacija pateikiama vykdant Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimą Nr. 03-91 „Dėl informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“.

EDRAUDA, UADBB yra draudimo brokerių įmonė, vykdanti draudimo produktų platinimo veiklą. Įmonės kodas 302350714, PVM kodas LT100005610319, registracijos ir buveinės adresas yra Šeimyniškių g. 21, Vilnius. Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre www.registrucentras.lt.

EDRAUDA, UADBB turi licenciją Nr. 000121 draudimo brokerių įmonės veiklai vykdyti ir yra įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą draudimo brokerių įmonių sąrašą, kuris yra skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai?list=75

EDRAUDA, UADBB neturi tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo įmonių, kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių ar užsienio valstybės draudimo įmonių akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. Taip pat jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai EDRAUDA, UADBB akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.

EDRAUDA, UADBB draudėjams neteikia rekomendacijų dėl parduodamų draudimo produktų.

EDRAUDA, UADBB darbuotojų gaunamas atlygis nėra susijęs su sudaromomis draudimo sutartimis.

Klientų skundų nagrinėjimo politika.