edrauda.lt Naujienos

Kas turi atlyginti už žalą nutrūkus elektros energijos tiekimui?

Miesteliai, kaimo vietovės ir net didmiesčiai nėra apsaugoti nuo elektros tiekimo sutrikimų. Šio nepatogumo rizika išauga praūžus didesnei audrai, pučiant uraganiniam vėjui. Dingus elektrai, nuostolių patiria tiek gyventojai, tiek verslai, tačiau kompensacija numatoma ne visais atvejais. Kada galima tikėtis žalos atlyginimo ir kas turi jį išmokėti?

Nuostolių atlyginimą numato civilinis kodeksas

Elektros vartotojas ir tiekėjas turi sudaryti oficialią sutartį, kuri numato elektros tiekimo ir atsiskaitymo sąlygas. Šių dviejų pusių – vartotojo ir tiekėjo – santykius reglamentuoja Lietuvos civilinis kodeksas. 

Beje, net jeigu vartotojas nėra sudaręs sutarties su tiekėju, dėl pastarojo kaltės atsiradus elektros tiekimo sutrikimams, vartotojo patirti nuostoliai turi būti padengiami. Tiesa, neturint sutarties, vartotojui atlyginimą už patirtą žalą teks išsireikalauti, šis procesas gali trukti ilgiau.

Kompensacijai taikomos išimtys

Dėl elektros sutrikimų patirti nuostoliai atlyginami ne visais atvejais. Pagrindinė išimtis – trikdžiai pasireiškia dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, t.y., kai elektra nutrūksta dėl nuo tiekėjo veiklos nepriklausančių priežasčių, kurių neįmanoma suvaldyti. Į šią kategoriją patenka gamtos reiškiniai – audros, uraganai, liūtys, potvyniai, kruša, žaibai, gaisrai. Taip pat prie force majeure priskiriamas ir karas.

Ar tai reiškia, kad audros metu nutrūkus elektros tiekimui kompensacijos gauti neįmanoma? Nebūtinai. Net jei elektra dingsta siaučiant gamtos stichijai, tai nebūtinai force majeure. Gali būti, kad tiekėjas laiku nenumatė situacijos ir nesiėmė reikiamų priemonių elektros tiekimui išsaugoti. Pavyzdžiui, vėjo nuverstas stulpo konstrukcija galėjo būti jau pasenusi, susidėvėjusi. Tokiu atveju kompensaciją išmokėti turės tiekėjas.

Akivaizdu – į kiekvieną situaciją būtina žiūrėti individualiai ir visada nustatyti tikslią elektros dingimo priežastį.

Padarinius likviduoti būtina kuo greičiau

Net ir tada, kai elektra dingsta dėl nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkinių, elektros tiekėjas turi įsipareigojimą kaip įmanoma skubiau pašalinti sutrikimus, pašalinti nesklandumų padarinius. Tokiu atveju, kai nustatoma, kad padariniai nebuvo pašalinti operatyviai, vartotojas gali tikėtis kompensacijos: elektros tiekėjas privalės atlyginti patirtus nuostolius. 

Dar viena gera žinia – gaišti laiką ir pinigus siekiant įrodyti, kad nukentėjote dėl tiekėjo aplaidumo neprireiks. Pagal įstatymus, žalos priežastį įrodyti reikia ne vartotojui, o elektrą tiekiančiai įmonei.