edrauda.lt D.U.K.

Kada į įvykio vietą būtina kviesti policiją?
Policiją į eismo įvykio vietą būtina kviesti kai:
— jei dėl eismo įvykio žuvo ar buvo sužaloti žmonės;
— jei įvykyje dalyvavo daugiau nei 2 transporto priemonės;
— jei eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl aplinkybių;
— jei nukentėjo trečios šalies turtas ir jo savininko nėra eismo įvykio vietoje.