edrauda.lt D.U.K.

Ar draudimo polisas, išrašytas internetu, yra pilnai galiojantis?
Ant draudimo poliso, išrašyto internetu, spausdinamas e-parašas ir e-antspaudas, kurie turi tokią pat juridinę galią kaip ir originalai. Apmokėtas polisas yra galiojantis visą laikotarpį, kurį jūs pasirenkate prieš spausdinimą.